TURISTICKÝ VÝŠLAP NA HLOŽECKOU POUŤ

Volný čas
Turistický výšlap do Hložecké kaple na tradiční pouť - 15 km

Termíny