ŠAMANSKÁ PSYCHOSPIRITUÁLNÍ A PSYCHOSOMATICKÁ OČISTA – Léčebný seminář Dr. L. Holzera

Volný čas
Seminář bude speciálně zaměřen na muzikoterapeutický zpěv, alikvotní zpěv a tibetské mísy. Pro většinu z vás bude zcela nové poznání, nakolik spolu souvisí člověk, alikvotní tóny, přírodní zákony, vesmírný řád a muzikoterapie. Seminář je určen pro všechny bez rozdílu věku, znalostí a schopností hrát na hudební nástroj a vnímat hudbu.

Termíny