Festival dechových hudeb

Volný čas
Záhořané, Lidečanka, Vonička V-BAND, Zdounečanka. Moderuje Ivana Slabáková.

Termíny