Nedachlebský džbánek

Volný čas
Soutěžní setkání pěveckých sborů: Nedachlebjan, Klebetnice, Netáta, Čečera, mužský sbor z Nedakonic, mužský sbor z Hradčovic, Kněžpolské děvčice, Lipina, CM Ženičky

Termíny