Milan Eberl - Obrazy

Výstava
Malíř Milan Eberl pochází ze slavné rodiny houslařů a k hudbě má velmi blízko. Jeho motivy jsou plné muziky - obzvláště zajímavé jsou pro autora housle.V jeho dílech se odráží ale i jeho blízký vztah k přírodě.
Termíny