Varhanní víkend na Hrubém Rohozci

Volný čas
Zpestření prohlídky I. okruhu ukázkou hry na rokokové varhany z 18. století v zámecké kapli Nejsvětější Trojice.
Termíny