To se vystříbří...

Výstava
Abstraktní tvorbu představuje Jitka Langmeierová.
Termíny