Materia Mystica

Výstava
Opavská výtvarná skupina ITA: Rostislav Hermann, Zdeňka Pavlíčková, Radoslav Tošenovský a host Ivana Steiningerová.
Termíny