Velkoformátové fotografie FOTOFATA 2013

Výstava
Půlroční fotografický projekt Fotofata 2013 zaměřený na amatérské fotografy vyvrcholí výstavou jejich nejlepších snímků. Akce proběhla ve spolupráci Botanické zahrady hl. města Prahy v Troji s novinářem a fotografem Topim Pigulou. Cílem projektu bylo prokázat, že krásná fotografie je především výsledkem okamžitého nápadu, jiného vidění reality, pohotovosti fotografa, využité příležitosti a teprve pak technického vybavení. Trojská botanická zahrada, zejména její skleník Fata Morgana se staly od ledna do června 2013 základnou pro šest fotografických seminářů. Na nich se pod vedením odborného lektora fotoamatéři snažili zachytit to nejlepší, co se v dané chvíli v rámci botanické fotografie nabízelo.
Termíny