Zbroj a zbraně Vladislava Ruperta

Výstava
Výstava prezentuje platnéřské umění Vladislava Ruperta a jeho exponáty získané výměnou. Expozice doprovází interaktivní výstavu Expedice Středověk zapůjčenou Moravským zemským muzeem Brno -odd. Dětské muzeum.
Termíny