Architekt Otakar Novotný

Výstava
Výstava představující dílo vynikajícího benešovského rodáka, českého architekta, designéra a pedagoga a jednoho ze zakladatelů moderní české architektury, autora klíčových staveb, jako je Štencův dům, kubistických domů učitelů, československého pavilonu na benátském bienále nebo budovy spolku Mánes v Praze.
Termíny