7. jazzový podvečer Bory Kříže

Hudba
Tradiční pocta Borovi Křížovi. Tentokrát jak v komorním, tak i bigbandovém duchu.
Termíny