Komentovaná prohlídka se sběratelem

Volný čas
Historický vývoj zbraní, perličky z nálezů jednotlivých restaurovaných kusů, něco z dějin pytláctví a o lovené zvěři.
Termíny