Viktor Jandásek (1908-1959) - stavitel ve Zlíně

Výstava
Výstava představí v rámci cyklu pohledů do sbírky architektury prostřednictvím plánové dokumentace tvorbu a osobnost zlínského stavitele Viktora Jandáska. Navázal na činnost svého otce Josefa Jandáska a působil ve Zlíně do roku 1948, kdy mu byla firma znárodněna a začleněna do Pozemních staveb. Byl mimo jiné autorem Trantírkova domu, navrhl obchodní dům Lidmila, vnitřní úpravy Společenského domu, realizoval řadu zlínských vil (např. JUDr. Hugo Förstera), městských nájemních a rodinných domů, které nesou jeho stavitelský rukopis v mimofiremní architektuře města. Je také autorem tří penzionů nad lázeňskou plovárnou v Luhačovicích, které koncipoval v duchu poetického funkcionalismu.
Termíny