Kaple jinýma očima

Volný čas, Pro děti

Výstava na podporu celkové obnovy zámecké kaple ve Vizovicích. Umělecké a užitkové předměty z kaple pohledem zblízka, tak, jak jste je dosud nikdy nemohli vidět.


Opravujeme kapli. Usilovali jsme o to téměř 15 let, ale až teď se podařilo získat část potřebných peněz z dotací MK ČR. Snažíme se využít je co nejlépe, přesto zůstává velká skupina uměleckých a užitkových předmětů stranou – na jejich restaurování už peníze nemáme. Všechny tyto předměty byly zbaveny červotoče, dál ale musejí zůstat v současném, často velmi špatném, stavu. Přesto by byla škoda uzavřít je v depozitáři. I přes značné poškození patří k cenným kusům historie zámecké kaple z roku 1776, určitě stojí za to věnovat jim svou pozornost. A hlavně – na svých původních místech v kapli nejsou návštěvníkovi dostupné tak, aby si je mohl prohlédnout ve všech v detailech. Právě tuto možnost nabízí naše výstava. Možnost podívat se na věci okolo sebe JINÝMA OČIMA.

Výstava je přístupná v provozních hodinách pokladny.

www.zamek-vizovice.cz

Termíny