S historickým rádiem na vlnách pohody

Výstava
K devadesátinám Českého rozhlasu vznikla v Jihomoravském muzeu ve Znojmě malá výstava připomínající technickou úroveň předválečných aparátů, účelnost, kvalitu a krásu jejich řemeslného provedení, ale také třeba, jak se v průběhu let měnila pravidla vysílání radiového vysílání a příjmu. Všechny vystavené exponáty, případně reprodukovaná dobová hudba a ukázky ze zpravodajských pořadů pochází ze soukromé sbírky.
Termíny