Michal Cihlář - Z pravé zadní (69 cestovních deníčků a něco navíc)

Výstava
Michal Cihlář několik desetiletí rozvíjí techniku barevného linorytu, která se mu stala velmi osobitým vyjadřovacím médiem, skrze které vytváří práce nejrůznějšího charakteru – od tisků reagujících na aktuální společenské události až po díla reflektující samu povahu výtvarných médií a jejich prolínání.
Termíny