Tomáš Džadoň – Barbora Šimonová – Markéta Mráčková

Výstava
Prostor Arkády Muzea Boskovicka je tradičně věnován autorovi či autorům mladší generace. Práce Tomáše Džadoně navazují na celkový charakter festivalu – podstatou jeho tvorby je reflexe tradičních hodnot a jejich proměna v soudobé společnosti. Pro arkádu Muzea Boskovicka připravuje instalaci spolu s Barborou Šimonovou, která se ve svých performance věnuje novodobým podobám rituálů a postavení žen ve společnosti. Projekt zrealizují s architektkou Markétou Mráčkovou, jež se společně s Šimonovou zaobírá tématem městské krajiny a objevování východoevropské periferie.
Termíny