Pod proudem

Výstava
Elektrárny v Česku, jejich okolí a životní prostředí. Fotografický projekt Katedry fotografie FAMU, vedený Jaroslavem Bártou.
Termíny