Grit Control: Současný mexický videoart

Volný čas
Tento program si klade za cíl prezentovat stručný přehled mexické videotvorby posledných let. Představuje intimní pohled z perspektivy umělce působícího uvnitř umělecké scény a nabízí výběr umělců a děl, kteří nastavovali standard mexické umělecké tvorby v průběhu posledních několika let. Grit nabízí aktuální pohled na problematický a rozporuplný kontext, který je ale zároveň poměrně dynamický a vzrušující ve své vlastní neúplnosti a nepředvídatelnosti. Tento výběr spojuje celosvětově uznávané mexické umělce s s mladší generací, která v současné době díky svému odvážnému přístupu posouvá hranice umělecké tvorby. Problémy každodenního násilí, korupce, sociální nerovnosti, institucionální krize, sociálně - ekonomické otřesy a národní identita jsou řešeny různými přístupy, které sahají od vyložené strohosti až k hravým či cynickým pohledům generace tvůrců, kterým se podařilo vypořádat se se složitostí proměňujícího se Mexika, aby se tento konflikt stal tématem a podstatou jejich vysoce různorodých praktik.
Termíny