Spirituální koncert - Thu-Hien

Hudba
Tónování, andělský zpěv, spiritualita, nahrávka veřejného CD.
Termíny