Marek Sibinský a Pavel Albert

Výstava
Výstava Marka Sibinského a Pavla Alberta, pedagogů ateliéru volné grafiky Fakulty umění Ostravské univerzity, s názvem Artboretum nás uvede do jejich aktuální tvorby. Ta prostřednictvím digitálního zpracování obrazu a jeho následného tisku odkazuje k současným grafickým postupům a metodám, které oba autoři na půdě fakulty umění úspěšně uplatňují. Přestože zpracování a tisk je u obou obdobný, dospívají k jiným výsledkům. Práce Marka Sibinského jsou zatížené dlouhodobým pátráním po identitě a integritě jednotlivce v rámci společnosti obecně. Po formální stránce dochází k redukci figury do znaku nesoucího významové vrstvy. Pavel Albert zobrazení člověka zcela vypouští, ale jeho temné, opuštěné, tajemstvím zahalené „krajiny“ vznikají na základě výsledků lidských činností nebo jejich následků.
Termíny