Zdeněk Stuchlík: Metamorfózy

Výstava
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. působí na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě v oddělení teoretické fyziky a astrofyziky jako pedagog a také vykonává funkci děkana. Za svoji akademickou i vědeckou práci získal mnohá ocenění. Na druhé straně se věnuje umění, sleduje výtvarnou scénu a dlouhá léta se zabývá fotografováním. Právě výstava Metamorfózy představuje propojení vědy a umění ve fotografické reflexi.
Termíny