Cyrilometodějská tradice na Valašsku

Výstava
Výstava seznamuje návštěvníky se zajímavostmi ze života sv. Cyrila a Metoděje a postihuje také doklady cyrilometodějské tradice v našem regionu.
Termíny