Zbojníci hrdinové nebo zločinci?

Výstava
Opravdu bohatým brali a chudým dávali? Výstava je věnována karpatskému zbojnictví, které představovalo významný sociálně kulturní fenomén tradiční společnosti. V lidové kultuře karpatského regionu se tak setkáváme se silným kultem zbojníků, kde byla některým legendárním hrdinům (například Jánošíkovi) prokazována podobná úcta jako světcům. Zbojnictví bylo neodmyslitelně spjato s horským pastevectvím; v pasteveckých kulturách totiž také plnilo důležité rituální funkce. Výstava představuje veřejnosti tento kult v jeho původní podobě – prostřednictvím autentických exponátů převážně z 19. století, kdy bylo karpatské zbojnictví ještě stále živé. Na výstavě je tak možné shlédnout lidové malby zbojníků, dobové zbraně z vesnického prostředí či rekonstrukce zbojnického kroje. K vidění jsou i unikátní předměty, o nichž se traduje, že patřily slavným zbojníkům (například Jánošíkova valaška a čapka, či Ondrášova šavle a valaška). Výstava se doplňkově věnuje ohlasu zbojnictví v umění a populární kultuře a srovnání fenoménu karpatských zbojníků a českých loupežníků. V této části výstavy je možné shlédnout i další unikáty, například portrét slavného loupežníka Václava Babinského či jeho sošku z chleboviny, kterou údajně zhotovil jeho spoluvězeň.
Termíny