Slavnostní zahájení TŽK

Volný čas
Koncert Jiřího a Dominiky Hoškových "Skladby židovských autorů pro dvě violoncella" spojený s vernisáží výstavy J. Buxbauma.

Termíny