Francouzské tance „krále Slunce“

Volný čas
Představení mapující vývoj francouzského tance od 15. století (Burgundský dvůr) až po dvorské "vysoké" baroko Ludvíka XIV.
Termíny