Závěrečný festivalový galakoncert

Hudba
Jaroslav Svěcený, Julie Svěcená, Barbora Perná, Ladislav Horák, Virtuosi Pragenses a vybraný účastník houslových kurzů.
Termíny