Tajemství a poklady hradu Vízmburku

Výstava
Výstava seznamuje s historií hradu Vízmburku a především prezentuje velké množství unikátních nálezů - keramických nádob, kachlů, kovových či kostěných předmětů i stavebních prvků, vyzvednutých archeology při výzkumu hradu. Přibližuje v neposlední řadě aktivity Sdružení pro Vízmburk, které má velkou zásluhu na záchraně mnoha archeologických artefaktů, jež zůstaly po úmrtí PhDr. Hejny, CSc. roku 1986 bez náležitého zpracování uloženy v nevyhovujících suterénních prostorách státního zámku v Litomyšli. Sdružení se v současné době rovněž snaží zachránit samotné torzo hradu a pořádá zde záslužně mnoho kulturních akcí.
Termíny