Předání cen a koncert mladých účastníků festivalu a mistrovských kurzů

Volný čas
Termíny