95 let Československého letectva

Výstava
Výstava připomíná historii československého letectva od jeho vzniku po současnost. Rok 1918 a vznik letectva ukazují fotografie osobností, které se zasloužily v prvních dnech samostatnosti státu o založení vojenského letectva. K vidění jsou historické letecké mapy z roku 1933, používané plukem lehkých bombardérů.
Termíny