Benediktinské dny

Volný čas
Oživené noční prohlídky kláštera.
Termíny