Marie Filippovová - SUO ANNO

Výstava
Poprvé budou spojeny obě prostory Topičova salonu v jeden výstavní celek ve kterém bude vystavovat Marie Filippovová, pozoruhodná solitérní osobnost, která svým pojetím kresby představuje radikální posun ve formálním i obsahovém využití disciplíny kresby jako prostorového fenoménu. Autorka vkročí do prostoru Topičova salonu, který zabydlí trojrozměrnými kresbami majícími různou podobu, jako na příklad vlnobití, vodopádu, lesu mrakodrapů, sloupořadí či shluku barevných květin. Ústředním motivem její současné tvorby je estetické ztvárnění bodu jako nejúspornější jednotky výrazu. Bodu jako citlivé odezvy lidské duše. Bod však používá i v reversní podobě vpichu, který v tomto případě jako vykřičník existence symbolizuje prázdné místo po každém ze zemřelých za Holocaustu.
Termíny