Lucerna

Divadlo
Divadelní hra se odehrává ve mlýně, na zámku, v lese a v lesním zámečku. Tady se setkávají reálné postavy s nadpřirozenými bytostmi a dochází ke konftontaci urozeného světa se životem prostých lidí.
Termíny