Noční prohlídky - Jak se co dělá

Volný čas
Kastelán zámku vám poutavým výkladem představí připravující se rekonstrukci budovy Purkrabství. Navštívíte prostory, které dosud nebyly prezentovány veřejnosti včetně reprezentační místnosti purkrabího, ve které jsou zajímavé malby z poloviny 16. století.
Termíny