To byl teda Silvestr

Divadlo
Zdánlivě banální záminka společného očekávání příchodu Nového roku obrátí všem zúčastněným život na ruby.
Termíny