Dvě pohádky na břiše

Divadlo
Představení je inspirované pohádkami Karla Jaromíra Erbena Jirka s kozou a staročeskou pohádkou O Lenimírovi a Dobromilovi. Divadlo ANPU využívá herce, loutky, masky a výrazný hudební doprovod. Především ale nápaditou a novou scénografii, kdy herci mají pověšená loutková divadla na břiše. Obě pohádky jsou hravé a svěží a vzniká bezprostřední kontakt mezi herci a dětským publikem.
Termíny