Kurz Průvodce cestovního ruchu plus region Praha

Kurzy, vzdělání, konference

Kurz Průvodce cestovního ruchu, který obsahuje i výuku regionu Praha, je vysoce odborným kurzem, jehož absolvováním a složením zkoušky získáte plnou kvalifikaci průvodce. Kurz Vám může proplatit úřad práce.

Jedná se o současný nejvyšší možný stupeň kvalifikace průvodce v rámci celoživotního vzdělávání. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a je velmi kvalitní přípravou ke zkoušce PK průvodce, která je akreditována Ministerstvem pro místní rozvoj.

Chcete-li si udělat Kurz Průvodce cestovního ruchu i kurz pro region Praha, je tato forma pro Vás tou nejlepší možností. Ušetříte Váš čas i peníze.

Výukový program obsahuje následující tematické celky:
Znalost historie a dějin kultury v České republice ve vztahu k cestovnímu ruchu Znalost světových dějin a dějin kultury ve vztahu k cestovnímu ruchu Využití znalostí zeměpisu České republiky Využití znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů Orientace v současném právním a politickém systému EU Příprava nabídky a výkladu průvodce vedení skupiny a vlastní výklad turistům Uplatnění právních a ekonomických aspektů při výkonu práce průvodce Prokázání znalostí techniky služeb cestovního ruchu Kulturně historický místopis Prahy (Praha románská, gotická, renesanční, barokní, Praha 19. a 20.století, konkrétní pražské památky a turistické trasy)

Kurz obsahuje 240 vyučovacích hodin. Z toho se 112 vyučovacích hodin uskuteční formou prezenční výuky (vyučovací hodina 45 minut) a 132 hodin formou distanční výuky (samostudium).

Prezenční výuka je doplněna kvalitními studijními materiály na CD, stejně tak pro část samostudia obdržíte kvalitní studijní materiály na CD. V průběhu kurzu můžete zasílat své dotazy k výuce formou e-mailu nebo přes Facebook.

Po ukončení kurzu se přihlašujete ke zkoušce Profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu 65-021-N. Autorizovanou osobou k provedení zkoušky je TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o. zastoupená PhDr. Jolanou Kopřiva Myslivcovou (autorizujícím orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj). Máte-li zájem o získání osvědčení Průvodce pro region Praha, přihlašujete se ke zkoušce Průvodce pro region Praha (část výuky Kulturně historický místopis Prahy).

tourist guideRozsah oprávnění: Zkouška PK "Průvodce cestovního ruchu", 65-021-N je nejvyšší možný stupeň kvalifikace průvodce v souladu s legislativou Evropské unie. Tato zkouška platí v rámci EU v rozsahu současně platné legislativy jednotlivých zemí EU (na konkrétní podmínky jednotlivých zemí je se vždy informovat). S touto zkouškou můžete pracovat jak v domácím, tak i zahraničním cestovním ruchu-to znamená provázet jak tuzemské, tak i zahraniční turisty na území České republiky i do zahraničí.
Také získáte odznak vydávaný TYRKYS, školou kultury podnikání v cestovním ruchu "TOURIST GUIDE".

průvodce prahouZkouškou "Průvodce pro region Praha" prokazujete Vaši vysokou odbornost průvodce pro výkon průvodcovské činnosti na území hlavního města Prahy Po úspěšném složení zkoušky dostáváte osvědčení k průvodcovské činnosti Průvodce pro region Praha. Také získáte odznak Průvodce Prahou se znakem hl. města Prahy a evidenčním číslem průvodce.

Odborní lektoři a metody výuky: v kurzu Vás budou učit naši odborní lektoři (většina našich pedagogů přednáší na vysokých školách), kteří mají vlastní bohaté zkušenosti jako průvodci. Získáte všechny potřebné informace, abyste se stali kvalifikovanými a turisty oblíbenými průvodci.

Přednášíme přístupnou a poutavou formou. U většiny přednášek je mluvené slovo lektora provázeno obrazovou projekcí. Díky zapojení sluchu i zraku je přednáška názornější, zajímavější a hlavně si více a lépe zapamatujete. Na teoretickou výuku v učebně navazuje výuka praktická. Osobně navštívíte nejvýznamnější pražské památky a seznámíte se s turistickými trasami v Praze.

Cena kurzu: 8 900 Kč obsahuje vlastní kurzovné a studijní materiály na CD a vstupné do památkových objektů při praktické výuce. Cena kurzu nezahrnuje cenu odborné a jazykové zkoušky, neboť vykonání zkoušky záleží zcela na vůli posluchače.

Termíny