KLAUZURY CAS 2013. Instalace, objekty, projekce

Výstava
Centrum audiovizuálních studií FAMU (CAS) je zaměřeno na film, video a pohyblivý obraz jako mezioborový fenomén v souvislostech kina, galerie, veřejného prostoru, internetu a informačních technologií. Součástí klauzurní výstavy tohoto roku je i prezentace mezioborové dílny Open Narrative, která je zaměřena na experimentální formy nelineární narace.
Termíny