Jak semena putují krajinou

Výstava
Zapůjčeno muzeem KRNAPu ve Vrchlabí při příležitosti 50. výročí národního parku.
Termíny