OŽIVENÉ PROHLÍDKY RODNÉ SVĚTNIČKY BOHUSLAVA MARTINŮ V POLIČCE

Výstava, Divadlo, Volný čas, Pro děti, Turistika

Bohuslav Martinů je ve světě znám nejen svými hudebními skladbami, ale také unikátním místem narození. Ono, ne každému se poštěstí narodit ve věži kostela, 36 m nad zemí. Díky speciálním, oživeným prohlídkám budou mít návštěvníci rodné světničky pocit, jako kdyby se jen tak, tak ve dveřích minuli s rodinou Martinů.

První prázdninový měsíc mají návštěvníci poličského muzea jedinečnou příležitost navštívit rodnou světničku Bohuslava Martinů v rámci speciálních oživených prohlídek. Světnička je v provozu po celé léto, ovšem v tomto červencovém týdnu návštěvníky na věži uvítají členové rodiny Martinů osobně!

Světnička byla oproti běžnému provozu více zabydlená a návštěvník tak bude mít pocit, jako kdyby tu jen před malou chvílí dobrosrdečný tatínek Ferdinand opravoval boty, přísná maminka Karolina škrobila tvrdé košilové manžety a sestra Mařenka nechala rozešité šaty“ řekla muzikoložka poličského muzea Lucie Jirglová.

Pokud tedy nebudete váhat a vystoupáte 194 schodů až do rodné světničky B. Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, spatříte zde průvodce v dobových kostýmech a malého chlapce hrajícího na housle pod dozorem své sestry Marie nebo tatínka Ferdinanda tak, jak jistě dříve hrával i sám malý Bohoušek… Společně vám povypráví o svých životních osudech a příbězích a ukáží vám skrovné bydlení rodiny pověžného…

 

Časové prohlídky budou probíhat od úterý do soboty v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod., a v neděli ve 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod.

Termíny