Sar Blochová - Písně doby Karla IV. Středověké poutnické písně

Volný čas, Pro děti

Zveme na noční koncert středověké hudby Písně doby Karla IV. Středověké poutnické písně.


http://www.hrad-krakovec.cz/

V sobotu 20.7. ve 20 hodin.

Sar Blochová - zpěv, gotická harfa, psalteria, perkuse

www.sar-blochova.cz

Sar Blochová

Termíny