Design.s 2013 – Výstava diplomových praci studentů

Výstava
11. výstava diplomových prací studentů průmyslového designu ÚK FSI VUT v Brně a FMK UTB ve Zlíně.
Termíny