Příběh dětí

Výstava
Kresby dětí z terezínského ghetta. Ojedinělá a nejrozsáhlejší sbírka dětské kresby na světě (1942 – 1944). Kresba otevírala dětem v Terezíně cestu do vzpomínek, do světa, z něhož byly vytrženy. Ve svých kresbách vyjadřovaly naděje na šťastný návrat domů - jen malému zlomku dětí se však tyto naděje vyplnily.
Termíny