Cyrilometodějská pouť

Volný čas
Mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje, pak taneční zábava u kostela (při nepřízni počasí v SSC) - DH Švitorka, CM Včelínek, Ženský sbor

Termíny