Hasičská soutěž dospělých - Memoriál Zděňka Stránského

Volný čas
Pořádá SDH Petrov v areálu požární nádrže a Hasičská noc v Plžích.

Termíny