II. ZÁVERECNÝ KONCERT ÚCASTNÍKU MLŠSH VALTICE – nástrojové trídy / II. FINAL CONCERT OF THE ISSEM MEMBERS - instrumental classes

Volný čas
Španělská konírna Zámku Valtice / Spanish Stables, Valtice Castle

Termíny