LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY 2013: Palazzo in festa

Hudba

14. července se prostory staropražského Clam-Gallasova paláce, včetně krásného mramorového sálu, Braunovými plastikami zdobeného schodiště i malebných nádvoří, rozeznějí fanfárami, římskými barokními písněmi, tanci a sonátami. V připravené hudební dílně si zájemci, včetně těch nejmenších posluchačů, budou moci vyzkoušet společné muzicírování a seznámit se s barokními nástroji, chybět nebude ani občerstvení včetně italského caffè a gelato – zkrátka pravé letní Palazzo in festa

Účinkují

CAPELLA ORNAMENTATA Miroslav Kúzl – cink Pavel Novotný, Ondřej Sokol – renesanční trombony Richard Šeda – cink, umělecký vedoucí

Helena Kornfeld Zemanová – barokní housle Richard Šeda – cink Hana Fleková – barokní violoncello Jan Krejča – teorba, barokní kytara Pablo Kornfeld – cembalo, varhanní positiv

Michal Pospíšil

Termíny