LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY 2013

Hudba

14. ročník Letních slavností staré hudby, jejichž program každoročně přitahuje originálními dramaturgickými nápady, se odehraje v duchu horkého, hudbou pulsujícího Říma. Sedm koncertů, které se konají takřka po celé Praze, a to v podání špičkových zahraničních i domácích interpretů, pojí motto Roma Aeterna. A stejně jako odvěký titul Říma coby věčného města (urbs aeterna), doložený poprvé u básníka Tibulla (55–17 př. Kr.), se i programový oblouk letošního ročníku klene nad několika epochami, od rané italské renesance přes vrcholy vokální polyfonie a počátky instrumentálního baroka až k orchestrálním dílům G. F. Händela a operním áriím A. Vivaldiho.

Podrobné informace o programu a rezervace vstupenek: www.letnislavnosti.cz

Účinkují

CAPELLA ORNAMENTATA , CANTUS CÖLLN (Německo) , CAPPELLA MARIANA (Česká republika), CURRENTES (Norsko), EUSKABARROKENSEMBLE, LUDOVICE ENSEMBLE (Portugalsko), CECILIA CON AMICI (Holandsko), ARTE DEI SUONATORI (Polsko) , COLLEGIUM MARIANUM (Česká republika), Claire Lefilliâtre

Termíny