Svět harmonie

Výstava
Výstava obrazů Ivo Ševčíka.
Termíny